Lokal Mat

KulturCompagniet skal bidra til økt bevissthet rundt lokal mat- og matkultur i kommunen, og vi forplikter oss derfor til å benytte lokale produsenter og aktører i forbindelse med våre arrangementer.

Vi vil jobbe aktivt med å synliggjøre alle de fantastiske råvarene og aktørene som kommunen har å by på. Det er mye spennende som skjer innenfor kortreist mat i hele Fosen-regionen, og markedet er under stadig utvikling. Her finnes det fantastiske smaker fra både ild, jord, luft og vann. Dette er smaker vi ønsker å dele med hele Norge. Lokal- og kortreist mat er utvilsomt en viktig faktor i styrking av folkehelsen og den lokale identiteten.