30. november 2022

Juleskurken av Rissa Ungdomslag.

1. desember 2022

Turnéteatret i Trøndelag: BONDETINGET

2. desember 2022

Juleskurken av Rissa Ungdomslag.

3. desember 2022

Julemagi med KORissa og barnekoret.

3. desember 2022

Juleskurken av Rissa Ungdomslag.