KulturCompagniet?


KulturCompagniet Indre Fosen KF skal:

  • stimulere til kulturell vekst i kommunen og ha en koordinerende rolle i utvikling av kultur- og kulturbasert næring i kommunen.
  • sørge for godt samarbeid mellom skole, kulturskole, det profesjonelle og frivillige kulturlivet samt næringslivet.
  • bidra til økt bevissthet rundt matkultur og folkehelse i kommunen.

 

Kontaktpersoner:

Tom Modell Alte: Daglig leder

Tlf: 908 60 696

Mail: tom@kulco.no

 

Magnus Galguften: Teknisk ansvarlig

Tlf: 908 60 696

Mail: magnus@kulco.no

 

 

_
_
_