KulturCompagniet?

 


KulturCompagniet Indre Fosen KF skal:

  • Stimulere til kulturell vekst i kommunen og ha en koordinerende rolle i utvikling av kultur- og kulturbasert næring i kommunen.
  • Sørge for godt samarbeid mellom skole, kulturskole, det profesjonelle og frivillige kulturlivet samt næringslivet.
  • Bidra til økt bevissthet rundt matkultur og folkehelse i kommunen.

Kontakt:

post@kulco.no