KulturCompagniet?KulturCompagniet Indre Fosen KF skal:

  • Stimulere til kulturell vekst i kommunen og ha en koordinerende rolle i utvikling av kultur- og kulturbasert næring i kommunen.
  • Sørge for godt samarbeid mellom skole, kulturskole, det profesjonelle og frivillige kulturlivet samt næringslivet.
  • Bidra til økt bevissthet rundt matkultur og folkehelse i kommunen.

Kontaktpersoner:

Tom Modell Alte: Daglig leder
Telefon: 908 60 696
E-post: tom@kulco.no

Magnus Galguften: Teknisk ansvarlig
Telefon: 908 60 696
E-post: magnus@kulco.no