Billettinformasjon

 

Kjøpte billetter refunderes ikke.
Det er viktig å forsikre seg om at man har valgt riktige billetter før billetten betales. Ta vare på billetten din, den er et verdipapir.

Billettavgift:
Billettavgiften er inkludert i oppgitt billettpris i programoversikten.

Rullestolbruker:
Vi har et begrenset antall faste rullestolplasser i både Bojersalen og Smia. Disse plassene er merket med blå farge i salkart. Billetter til disse plassene kjøpes i likhet med ordinære billetter via nett eller i et av våre utsalgssteder, dersom informasjonsfeltet til arrangementet ikke sier noe annet. Skulle dette by på utfordringer, eller ved spesielle behov, ber vi om at det tas kontakt med KulturCompagniet.

Den Siste Viking. På disse forestillingene er det satt av egne plasser til rullestolbrukere. Ta kontakt på post@kulco.no for å få reservert plasser her. 

Hørselshemmede:
Bojersalen og Smia er utstyrt med teleslynge. Høreapparatet settes i Teleslyngemodus. Mottakere utleveres av teknisk personell (gjelder i Bojersalen). Ved eksterne arrangement bes det om at spørsmål vedrørende teleslynge etc. rettes til arrangør.  

Ledsager:
Hvis du har gyldig ledsagerbevis, tilbyr vi fribillett til din ledsager. Ledsagerbevis må fremvises ved inngang til gjeldende arrangement, samtidig med ledsagerbevisets innehaver. Ta kontakt på e-post: post@kulco.no for å få tilsendt lenke med fribillett. OBS: For å hente ut fribillett må det logges på med profil (profil opprettes enkelt ved å følge instruksjoner i tilsendt lenke). Skulle dette by på utfordringer, eller ved spesielle behov, ber vi om at det tas kontakt med KulturCompagniet.

Student, barn- og honnørbilletter:
Prisene vil være tilgjengelig på de forestillingene der vi tilbyr disse rabattene, også på nett. Gyldig dokumentasjon MÅ fremvises ved billettkontroll.

Barnebilletter (under 16 år) vil også være tilgjengelig for salg på nett dersom rabatten tilbys. Barn under 1 år trenger ikke kjøpe billett dersom de sitter på fanget til en foresatt/voksen.

Trygdede og personer over 67 år har mulighet til å kjøpe 1 billett pr. person til honnørpris på forestillinger der honnørrabatt tilbys. Honnørrabatt vil alltid være tilgjengelig på nett dersom rabatten tilbys. Gyldig dokumentasjon MÅ fremvises ved billettkontroll.

Gruppe:
Vi tilbyr grupperabatt på enkelte av våre forestillinger. Disse rabattene tilbys også til tider på nett, og vil da være tilgjengelig som egen kategori.

Slik henter du ut billetten din:
Du kan skrive ut billettene hjemme hvis du kjøper på nett. Har du reservert billetter må du hente og betale dem innen hentefristen på et av våre utsalgssteder. Kjøper du billett gjennom eBillett trenger du ikke å skrive ut billett, men viser frem en gyldig QR-kode fra mobil eller nettbrett ved innslipp.

Refundering av billetter:
Vi refunderer ikke billetter, men gjør unntak hvis vi må avlyse arrangementet. Vi kontakter deg så raskt vi kan hvis vi får en avlysning, og prøver å foreta refunderingen - evt bytte til ny dato så smidig som mulig. Ved rolleendring, forsinkelse, tekniske feil eller Force Majeure refunderes ikke billettene. Med Force Majeure menes årsaker som er utenfor KulturCompagniets og / eller arrangørs kontroll, eksempelvis men ikke uttømmende; terrorisme, opptøyer, krig, større sykdomsutbrudd, brann, flom, streik, vær, nasjonale sikkerhetspålegg og / eller instrukser fra nasjonale eller lokale myndigheter. Hvis du ikke har registrert deg med navn og nummer når du kjøpte billett får vi ikke tak i deg, og anbefaler deg derfor å følge med på våre nettsider (web og SoMe).

Utsalgssteder og betaling:
- Museet Kystens Arv (Stadsbygd)
- Åsly skole (Rissa)
- Smia (Leksvik)

På samtlige utsalgssteder tas det kun kort. Dette gjelder også ved dørsalg av billetter på våre arrangementer, dersom informasjonsfeltet til arrangementet ikke sier noe annet.

Stoler ved mikseposisjon (Bojersalen):
Grunnet teknisk utstyr på gangbro i Bojersalen reduseres sikten noe for stoler markert med rødt i salkart (se bilde). Ved kjøp av disse plassene tilbys alternativ stolplass på gangbro ved siden av FOH (mikseposisjon) som kompensasjon.

Bojersalen

 

Hjelp og støtte

Ofte stilte spørsmål

«Det oppstod en feil etter jeg la inn kortinformasjon, beløpet er trukket fra konto og jeg har ikke mottatt billetten min»
Dersom det oppstår en feil etter at vi har trukket beløpet fra konto tilbakefører vi det umiddelbart. Dessverre fungerer betalingssystemene slik at beløpet kan bli stående reservert på konto i opptil 2-3 virkedager før det blir disponibelt igjen. Du vil få tilbakeført pengene og du kan trygt forsøke å kjøpe på nytt. Dersom du mot formodning ikke skulle ha pengene tilbake etter 2-3 virkedager (ikke medregnet helger og helligdager) så kan du ta kontakt på post@ebillett.no slik at vi kan undersøke årsaken.

«Kjøpet ble gjennomført, jeg fikk opp kvittering, men jeg har ikke fått billettene på epost.»
Dette skyldes som oftest en av to ting. Enten er epost-adressen skrevet feil eller så har eposten blitt stoppet av søppelpostfilter. Dette kan forekomme enten i epostklienten din eller hos nettleverandørens/jobbens søppelpostfilter. Sjekk søppelpostboksen for å se om den kan ha havnet der. Hvis du fortsatt ikke finner billetten ber vi om at du sender en epost til post@ebillett.no hvor du oppgir:

- Hvor forestillingen/arrangementet skal finne sted
- Arrangementets tittel og dato
- Epost-adressen som ble brukt under kjøpet
- De 4 siste sifrene i det 16-sifrede kortnummeret du benyttet ved betaling

Jeg får beskjed om at kortet er avvist av kortutsteder, men jeg vet jeg har dekning på konto
Transaksjonen kan bli avvist av kortutstede/bank av ulike årsaker. Vi mottar dessverre ingen nærmere forklaring på årsak til dette, kun beskjed om at vi ikke kan trekke beløpet fra kontoen din. Av og til kan dette skyldes lokale problemer hos banken eller lignende, ta kontakt med dem hvis du har spørsmål. Du kan eventuelt også forsøke kjøpet på nytt senere.

«Etter at jeg har lagt inn kortinformasjon får jeg spørsmål om passord/kode. Jeg vet ikke hvilket passord/kode som menes her.»
Vi benytter 3D-secure i betalingsløsningen vår. Dette er en løsning bankene og kortselskapene har gått sammen om for å øke sikkerheten for deg ved netthandel. Det kan variere fra bank til bank hvordan denne autentiseringen gjennomføres. Ta kontakt med din bank/kortutsteder for å få informasjon.

«Jeg har kjøpt billett, men kan ikke dra likevel. Hvordan får jeg refundert kjøpet?»
Se «refundering av billetter» i billettinformasjon.

«Jeg har kjøpt billett til feil dag/tid/plass, hvordan kan jeg få bytte denne?»
Måten dette håndteres på er at du kjøper nye billetter til riktig dag/plass så refunderer vi det kjøpet du har gjort. Send en epost til post@ebillett.no, så hjelper vi deg med dette.

Kontakt:

Du kan ta kontakt på post@ebillett.no. Legg med informasjon om hvilket sted og hvilken forestilling forespørselen gjelder. Dersom det gjelder et kjøp du allerede har gjennomført ber vi også om at du legger ved de 4 siste sifrene i det 16-sifrede kortnummeret du har benyttet samt epostadresse om du har brukt en annen enn du sender henvendelsen fra.