Skolemåltidet i Rissa

KulturCompagniet har vært involvert i RissaMat gjennom "Design Thinking", der vi konkret har jobbet med å etablere skolemåltid i kommunens grunnskoler.

RissaMat var et treårig forskningssamarbeid mellom Rissa kommune, Nofima, Sintef, NTNU og KS. Prosjektet så på hvordan kommunen kan arbeide på tvers av sektorene med barn og unge, kosthold og trivsel. Målet var å undersøke hvordan mat og måltider påvirker barn og unges konsentrasjon og mestring i utdanningsløpet. På sikt ønsker kommunen også å fremme bevisst bruk av mat og råvarer for bedre helse i befolkningen.

Design Thinking er et begrep som ligger i tiden og betyr i praksis at man endrer fokus for tjenesteproduksjon over til sterkere brukerstyring. I Rissa er det mange utfordringer som krever at kommunen får mer ut av de pengene man har. I dagens Norge er det lite som tyder på at kommuner, selv om de slår seg sammen, skal få store økte inntekter. Likevel øker forventningene kraftig til hva de skal levere. Dette krever ny innsikt i hvordan man må jobbe i framtiden. Igjen er mestring og trivsel for barn og unge et godt tema å starte jobbingen med, fordi dette er et tema hvor alle er enige om at vi må gjøre en god jobb. Vi kjenner alle samfunnsutfordringene knyttet til mat og helse, identitet og prestasjon. God, sunn mat er den beste forutsetning for å lykkes. Derfor er dette igjen et lite kontroversielt tema for kommunen å trene på når det gjelder å arbeide brukerstyrt. At skolemat vil være et positivt bidrag er derfor hevet over tvil. For kommunen er likevel arbeidsmåten et skritt inn i et nytt rom, hvor etatsgrenser blir svakere mens brukermedvirkning blir tydeligere. Dette er kjernepunktet i Design Thinking hvor det offentlige må søke nye samarbeidsrelasjoner utenfor i næringslivet, i forskningen, i frivilligheten og i andre etater. Einar Risvik, prosjektleder RissaMat og seniorforsker ved Nofima 

Skolemåltidet i Rissa: Nye Åsly skole åpnet i mai 2016. Det ble i perioden okt - des 2016 kjørt en pilot en dag i uka, der alle elever fikk utdelt gratis lunsj, basert på sunne lokale råvarer. Det ble i desember gjennomført en spørreundersøkelse blant foresatte til elevene, som helt klart viser at skolemåltidet er sterkt ønsket. Gjennom hele pilotperioden har de involverte i Design Thinking hatt tett samarbeid med lokale ressurser / aktører innenfor kulturbasert næring for å optimalisere forholdene i kantina, og vi har nå landet en foreløpig modell for drift av skolemåltidet. KulturCompagniet hadde den koordinerende rollen mellom de involverte aktørene, og forvaltet økonomi. Målet var å komme opp med et skolemåltid som smaker godt nok til at det blir spist og som samtidig gir tilstrekkelig energi fram til neste måltid. Det skal heller ikke koste mer enn at foreldrene synes det er verd pengene, og det skal være fokus på ernæring, lokale råvarer, miljø og redusert matsvinn. Mestring og trivsel for barn og unge må stå i førersetet for løsningen det legges opp til. Skolemåltidet blir i første omgang servert to dager i uka; tirsdager og torsdager. Kommunestyret i Rissa har vedtatt fornying av Stadsbygd og Mælan skole, og målet er at disse planene skal ta læring fra prosesser og prøveperioder ved Åsly skole. Skolemåltidet har nå eksistert siden pilotperiode, og Åsly skole administrer nå skolemåltidet selv. Tilbudet finansieres gjennom foreldrebetaling og prosjektmidler.

Vi takker for samarbeidet, og gleder oss til fortsettelsen!

Publisert
30. oktober 2020
Skrevet av
Webmaster Comunic